صفحه مورد نظر پیدا نشد
فرم ثبت نام مسابقه کوی محبت:
الف) مشخصات فردي
نام: * نام خانوادگي: *
نام پدر: * جنسيت: *
سال تولد: * شهر محل تولد: *
شماره شناسنامه: * کد ملي: *
ب) نشاني و تلفن
(محل سکونت) استان: * شهرستان: *
بخش (يا منطقه شهرداري): * نشاني دقيق: *
کدپستي منزل: * تلفن منزل: *
(محل کار) استان: شهرستان:
بخش (يا منطقه شهرداري): نشاني دقيق:
کدپستي محل کار: تلفن محل کار:
ايميل: * تلفن همراه: *
ج) وضعيت تحصيلي
آخرين مدرک تحصيلي: * رشته تحصيلي: *
محل اخذ آخرين مدرک تحصيلي: * سال اخذ آخرين مدرک تحصيلي: *
قوانين و مقررات مسابقه را مطالعه کرده ام و قبول دارم و صحت اطلاعات فوق را تاييد ميکنم. *