صفحه مورد نظر پیدا نشد
حدیث

 

جدول پخش برنامه ها

کانال رسمی کوی محبت در تلگرام

موقعیت جغرافیایی فرات

۱۱:۳۳ - ۱۳۹۲/۶/۱۶کد خبر: 128
شطی است در مغرب کشور عراق و متشکل است از دو شعبه «قره سو» و «مرادچای» که سرچشمه آنها نزدیک رود «ارس» در ارمنستان ترکیه است.

کوی محبت: «شطی است در مغرب کشور عراق و متشکل است از دو شعبه «قره سو» و «مرادچای» که سرچشمه آنها نزدیک رود «ارس» در ارمنستان ترکیه است. موقعی که دو شعبه قره سو و مرادچای به هم می رسند، فرات به دجله نزدیک می شود، ولی مجدداً دجله متوجه جنوب شرقی شده و فرات به سمت مغرب مایل می شود و سپس در نزدیکی خلیج فارس به رود دجله می پیوندد و از آن پس مجموع این دو رود به خلیج فارس می ریزد. سرزمینی را که بین دو رود دجله و فرات واقع است، «الجزیره» می گویند. طول رودخانه فرات تقریباً 2900 کیلومتر است. جریان فرات در جلگه بین النهرین، بسیار ملایم است و دارای بستری عریض می باشد. یگانه عامل حاصلخیزی خاک عراق و جلب جمعیت در جلگه خشک و گرم بین النهرین، دو رود فرات و دجله می باشد. بابِل، پایتخت قدیم کشور بابل در ساحل فرات بنا شده بود». (فرهنگ فارسی، معین) 

انتهای پیام/

 
برچسب‌ها:دو، است، می شود، را، با، از، در، هر، قدیم، بین، سر، بن، به، چشمه، فارسی، باب، فرات، نهر، رود، موقعیت جغرافیایی فرات، رود فرات، جلگه فرات، شطی در مغرب عراق، جلگه دجله و فرات، شطی در مغرب کشور عراق، رود فرات علقمه، رودفرات، موقعیت رود فرات در کربلا، موقعیت نهر علقمه، کربلا موقعیت جغرافیایی، موقعیت رود فرات، موقیت جغرافیایی فرات، رودخانه دجله و فرات، طول رودخانه فرات، موقعیت جغرافی عراق، رود فرات عراق، نهر القمه، موقعیت عراق از نظر جغرافیا، موقعیت جغرافیایی کشور عراق، موقعیت جغرافیایی عراق، موقعیت جغرافیایی حرم ابوالفضل، موقعیت جغرافیایی کاظمین، موقیت جغرافیایی عراق، موقعیت جغرافیایی کشورعراق، جغرافیای دجله و فرات، موقعیت جغرافیاییعراق، رود دجله و فرات، رودفرات به خلیج فارس میریزد، رود فرات به کجا میریزد، رود فرات به کدام رود میریزد، رود فرات به کدام رود می ریزد، فرات به کشور میریزد، رود دجله و فرات حضرت عباس، موقعیت جغرافیایی دجله و فرات، رودفرات به کدام رود میریزد، رود دجله وفرات، انتهای رود دجله فرات، سرچشمه رود فرات، انتهای رود فرات، رود القمه در کربلا، رود فرات به کجا میریزد؟، رود فرات به کدام دریا میریزد، موقیت جغرافیاییکاظمین، سرچشمه فرات، انتهای رودخانه فرات، اب فرات به کجا میریزد، موقعیت جغرافیایی القمه، رودخانه فرات، موقعیت رود خانه فرات، سرچشمه رود ارس و رود فرات، سرچشمه دجله و فرات، فرات به کجا می ریزد، سرچشمه دجله وفرات، موقعیت کاظمین، رودفرات به کجا میریزد، سرچشمه دو رود دجله وفرات، رودخانه دجله وفرات، سرچشمه رودفرات ازرود، رود دجله به کجا میریزد، روددجله بکدام رودخانه میریزد، رود دجله ب کجا میریزد؟، روددجله به کجامیریزه، روددجله به کجا میریزد، رودخانه دجله، موقعیت جغرافیایى فرات، موقعیت دجله وفرات، سر چشمه دجله وفرات، روددجله، محلهرودفراتدر کربلا، موقعیت جغرافیایی رود فرات، نقشه جغرافیایی دجله و فرات، موقعیت کنونی نهر علقمه، مشخصات رودخانه دجله وفرات، رود خانه فرات، نقشه جغرافیایی نهر علقمه، دجله و فرات، طول رود فرات، موقعیت جغرافیایی دجله، سرچشمه دجله وف,ات، نقشه رود دجله وفرات، رود فرات محدوده جغرافیایی، جلگه دجله، نقشه جغرافیایی و دجله و فرات، روددجله وفرات، رودهای دجله و فرات، نقشه روددجله، نقشه جغرافی دجله فرات، نقشه رودخانه دجله و فرات، نقشه رود فرات، نقشه کربلا رود دجله فرات، دجله وفرات، موقعیت رود فرات تز کربلا، موقعیت جغرافیایی نهر علقمه، فیلم نقشه رود فرات، مکان نهر فرات، چشمه فرات، نقشه رودخانه فرات، نقشه رود فرات وکربلا، روددجله سرچشمه، دجله فرات و کربلا، ویژگیهای جلگه دجله و فرات، سرچشمه رود دجله و فرات، نقشه نهر علقمه، نقشه رودفرات درکربلا، رودفرات ازکجاسرچشمه میگیرد، روددجله ازکجاسرچشمه میگیرد، نقشه کربلا وموقعیت علقمه، دجله وفرات به کدام رود میریزن، مساحت دجله و فرات، جانمایی رود فرات در نقشه کربلا، موقعیت جغرافیایی فراتا، موقعیت جغرا یایی فرات، نقشه رود دجله و فرات، رود فرات در کدام سمت عراق، فرات کجا می ریزد، سر چشمه رود فرات، موقیت، مسیر رود دجله وفرات، سر چشمه دجله و فرات، دجله و فرات کجاست، رودخانه علقمه، دجله وفرات سرچشمه، سرچشمه رودخانه فرات، سرچشمه رودفرات، نقشه فرات، مسیر دجله و فرات، سرچشمه رود فرات کجاست، رود دجله، تقشه رودفرات، فرات کجاست، انتهاى رود فرات، سرچشمه روددجله، رود فرات از کجا سرچشمه می گیرد، مسیر رود فرات، دجله از کجا سر چشمه می گیرد، نقشه مسیر نهر فرات، �э��� ��� ���� � ����، رودهای دجله وفرات، سرچشمه ی رود فرات، دجله و فرات در کجا واقع است؟، رودفرات به کدام رودمیریزد، رودفرات ازکجا سرچشمه می گیرد
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *


نجف
کربلا
کربلا
کاظمین
حرم حضرت علی- نجف